covidpass.lv


COVIDPASS formu aizpildīšana vairāk nav nepieciešama
-
Больше нет необходимости заполнять форму COVIDPASS
-
There is no need to fill COVIDPASS forms anymore
.